Gå till innehåll
Halmstad Segelflygklubb
Halmstad Segelflygklubb

Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2023-03-22

Författare: Johan Falkenberg

Forum för skolning

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Denna sida är i första hand avsedd för informationsutbyte mellan segelflyglärare och elever samt andra funktionärer (t.ex. segelflygledare och bogserpiloter) i samband med skolning.

  Utbildning - certifikat

  För det fall kvälls-skolningen blir inställd kommer detta att anges på detta forumställe senast klockan 15.00 samma dag som skolningen skulle ha ägt rum.

  För det fall helg-skolningen blir inställd kommer detta att anges på detta forumställe senast klockan 08.00 samma dag som skolningen skulle ha ägt rum.

  Elev som ej kan närvara vid ett skoltillfälle ska meddela detta till segelflyglärare enligt följande:

  Kvälls-skolning: Senast kl. 14.00 den dag som skolningen skulle ha ägt rum.

  Helg-skolning: Senast kl. 14 på fredagen innan den aktuella helgen.

  Tider för skolningen är från klockan 17.30 vid kvälls-skolning respektive 08.30 vid helg-skolning.

  Utbildning - AVA

  För det fall helg-skolningen blir inställd kommer detta att anges på detta forumställe senast klockan 08.00 samma dag som skolningen skulle ha ägt rum.

  Elev som ej kan närvara vid ett skoltillfälle ska meddela detta till Robert Bärwald enligt följande:

  Helg-skolning: Senast kl. 14 på fredagen innan den aktuella helgen.

  Tider för skolningen är från klockan 08.30 vid helg-skolning.

  Om det således inte finns någon information angående inställd flygning en viss dag, är avsikten att skolning kommer att ske.

  Mail till skolchefen@hsfk.se