Gå till innehåll
Halmstad Segelflygklubb
Halmstad Segelflygklubb

Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Författare: Johan Falkenberg

Flygtrim?

Flygtrim, krav på flygerfarenhet m.m.

Hur är din flygtrim?

Tag gärna hjälp av nedanstående flygtrimsbarometer. Vi uppmanar alla segelflygare att hålla sig i god flygtrim. För att du ska kunna anses vara i god flygtrim så skall du hålla dig på grön nivå i nedanstående bild.

Flygtrimsbarometer

Vad kan jag göra om jag är på gul nivå?

Uppfyller du kraven med kontrollstart och du känner att du flyger tillräckligt bra utan hjälp så se till att flyg mer!

Om du känner dig minsta osäker så tag hjälp av någon steg-2 tränare eller lärare. När du fått hjälp att käna dig trygg i din flygning är det viktigt att du flyger så du håller en god flygtrim!

Vad kan jag göra om jag är på röd nivå?

Du flyger på tok för lite.

Tag hjälp av steg-2 tränare eller lärare och se till att du kommer tillbaks i god flygtrim!

Tänk på att det inte är fel att ta hjälp av erfarna segelflygare även om regelverket säger att du inte behöver. Du ska känna dig trygg i ditt segelflygande och det finns gott om segelflygare som vill hjälpa dig att vara trygg i ditt flygande!

En bild

Kontrollflygning

 

Kontrollflygning ska utföras vid följande tillfällen:

Flygtid mindre än Tid sedan föregående EK eller godkänd kontrollflygning

50 tim > 2 månader

100 tim > 4 månader

150 tim > 6 månader

Kontrollflygning ska också utföras med gästande förare vars flygstatus är okänd.

EASA FCL-certifikat

Krav på flygerfarenhet

FCL certifikatet utfärdas på obegränsad giltighet. Dock måste givetvis innehavaren hålla en viss aktuell flygerfarenhet.

Segelflygplan och motordrivna segelflygplan

Innehavare av ett LAPL(S) eller SPL får endast utöva certifikatets befogenheter för segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för TMG, när de under de senaste 24 månaderna har genomfört följande på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan:

 1. 5 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 15 starter,
 2. 2 träningsflygningar med en instruktör.

TMG

Innehavare av ett LAPL(S) eller SPL får endast utöva certifikatets befogenheter för ett TMG när de har:

 1. genomfört följande på TMG under de senaste 24 månaderna:
 2. i) minst 12 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 12 starter och landningar, och
 3. ii) repetitionsutbildning på minst 1 timmes total flygtid med en instruktör.
 4. Om innehavaren av ett LAPL(S) eller SPL även har befogenheter att flyga flygplan, kan kraven under punkt 1 uppfyllas på flygplan.

Om kraven enligt ovan inte uppfylls

Innehavare av ett LAPL(S) eller SPL som inte uppfyller kraven enligt ovan ska genomföra följande innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen:

 1. genomgå en PC (Proficiency Check, dvs. en kompetenskontroll) med en kontrollant på ett segelflygplan eller ett TMG, beroende på vad som är tillämpligt, eller
 2. genomföra ytterligare flygtid eller starter och landningar i DK eller EK under övervakning av en instruktör, för att uppfylla kraven enligt ovan.

Krav gällande startmetod

För att piloten ska behålla sina befogenheter för respektive startmetod (vinschstart, flygbogsering eller självstart) ska minst 5 starter ha genomförts under de senaste 24 månaderna. Om piloten inte uppfyller kravet ska han/hon genomföra det ytterligare antalet starter i DK eller EK under övervakning av en instruktör för att förnya befogenheterna.

Krav för medförande av passagerare

En pilot får inte medföra passagerare såvida han eller hon inte under de närmast föregående 90 dagarna har genomfört minst 3 starter och landningar som befälhavare på ett luftfartyg av samma typ/klass som motsvarar den typ/klass som ska användas.

Krav vid instrumentflygning med segelflygplan (IMC)

Innehavare av en molnflygningsbehörighet får endast utöva sina befogenheter om de under de senaste 24 månaderna har genomfört minst 1 timmes flygtid eller 5 flygningar som befälhavare där de har utövat befogenheterna i molnflygningsbehörigheten i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för TMG.

IMC

Innehavare av en molnflygningsbehörighet som inte uppfyller kraven ska, innan de börjar utöva sina befogenheter igen,

 1. genomföra en PC med en FE som är kvalificerad för detta, eller
 2. genomföra ytterligare flygtid eller flygningar enligt kraven ovan, med en kvalificerad instruktör.

Krav för bogsering av segelflygplan

För att utöva befogenheterna för behörigheten för bogsering av segelflygplan ska behörighetsinnehavaren under de senaste 24 månaderna ha genomfört minst 5 bogseringar. Om piloten inte uppfyller kravet ska han/hon genomföra de bogseringar som saknas tillsammans med eller under övervakning av en instruktör innan han/hon börjar utöva certifikatets befogenheter igen.

Giltighetstid och förlängning av medicinska intyg

Medicinska intyg klass 2 ska vara giltiga för en period av

 1. i) 60 månader tills certifikatinnehavaren fyller 40 år; ett medicinskt intyg som utfärdats innan innehavaren fyllt 40 år ska upphöra att gälla när denne fyller 42 år,
 2. ii) 24 månader om certifikatinnehavaren är mellan 40 och 50 år; ett medicinskt intyg som utfärdats innan innehavaren fyllt 50 år ska upphöra att gälla när denne fyller 51 år,

iii) 12 månader om certifikatinnehavaren har fyllt 50 år.

Medicinska intyg för certifikat för lätta luftfartyg (LAPL) ska vara giltiga för en period av

 1. i) 60 månader tills certifikatinnehavaren fyller 40 år; ett medicinskt intyg som utfärdats innan innehavaren fyllt 40 år ska upphöra att gälla när denne fyller 42 år,
 2. ii) 24 månader om certifikatinnehavaren har fyllt 40 år.

Undersökningar och/eller bedömningar för förlängning av ett medicinskt intyg kan göras upp till 45 dagar innan det medicinska intyget slutar gälla.

Bestämmelser m.m.

Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011

Kommissionens förordning (EU) nr 245/2014 om ändring av förordningen nr 1178/2011

Kommissionens förordning (EU) nr 2015/445 om ändring av förordningen nr 1178/2011

ED Decision 2011/016/R (2011-12-15)

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-FCL (2011-12-15) (Annex to ED Decision 2011/016/R)

ED Decision 2014/022/R

Annex to ED Decision 2014/022/R

Nationellt certifikat

Krav på flygerfarenhet

Segelflygplan

För att få tjänstgöra som pilot på segelflygplan ska under de närmast föregående tolv månaderna

 1. innehavare av segelflygarcertifikat utfört minst 10 starter och landningar med segelflygplan med en sammanlagd flygtid av minst 5 timmar, eller
 2. innehavare av gällande certifikat och klass- eller typbehörighet för flygplan eller ultralätt flygplan klass B utfört minst 6 starter och landningar med segelflygplan med en sammanlagd flygtid av minst 3 timmar.

TMG

För befogenhet att föra motorsegelflygplan krävs att piloten är innehavare av ett segelflygarcertifikat och har genomgått kompletterande utbildning på motorsegelflygplan enligt godkänd utbildningshandbok för segelflyg och avlagt ett praktiskt prov vid en godkänd flygskola. Piloten ska, för att få flyga motorsegelflygplan, under de närmast föregående 12 månaderna, ha utfört minst 16 starter och landningar med en sammanlagd flygtid av minst 8 timmar på motorsegelflygplan, varav högst hälften får vara genomfört på segelflygplan, flygplan eller på ultralätt flygplan klass B.

Om kraven enligt ovan inte uppfylls

Om kraven på flygtid och antal starter och landningar inte är uppfyllda enligt ovan, krävs kompletterande utbildning vid godkänd flygskola samt kompetenskontroll (PC). Kompetenskontroll ska utföras i dubbelkommando inför segelflyglärare och antecknas i flygdagboken av segelflygläraren. Omfattningen av den kompletterande utbildningen fastställs av utbildningsansvarig vid godkänd flygskola.

Krav för medförande av passagerare

Certifikatinnehavare får medföra passagerare under förutsättning att föraren har tillstånd för detta. Dessutom skall föraren under de senaste 90 dagarna utfört minst 3 starter och landningar med segel- eller motorsegelflygplan. Förarplats vid passagerarflygning är i framsits alt. vänstersits.

Motorsegelflygplan: För medförande av passagerare erfordras att föraren under de närmast föregående 90 dagarna utfört minst 3 flygningar med ifrågavarande kategori av motorsegelflygplan.

Krav för bogsering av segelflygplan

För att få utföra bogsering av segelflygplan krävs att piloten under de senaste 90 dagarna har utfört minst 3 flygningar med aktuell kategori av luftfartyg.

Bestämmelser m.m.

TSFS 2013:16

SHB art. 420

SHB art. 440

SHB art. 607

Tillämpliga bestämmelser för 2015

Segelflygförbundets rekommendation är att vi, för 2015, följer de nationella reglerna. I korthet innebär det för segelflygplan: 10 starter och 5 timmar under de närmast föregående 12 månaderna. Uppfylls inte kraven ska en PC utföras.

Dessa flygtidsregler gäller för 2015 oavsett om man har ett nationella certifikat eller om man har konverterat till LAPL(S) eller SPL.

Segelflyget kommer senare att publicera en mer utförlig beskrivning gällande övergången till EASA-världen.